Cvik 1

19

Pozice:

vsedě na patách, možno cvičit i vsedě na židli, záda jsou rovná, hlava je v prodloužení trupu, ramena a paže uvolnit

Provedení cviku:

Ukloňte hlavu směrem od procvičované ruky, ucho směřuje k rameni, za zády si uchopte zápěstí a táhněte k opačné straně. Vydržet 10 až 20 s.

Cvik 2

rameno_2

Cvičební pozice:

vsedě na židli, na zemi, záda jsou rovná

Provedení cviku:

Dejte paži za záda a snažte se dosáhnout prsty k opačné lopatce. Vydržte v této poloze 10 až 20 s.

Cvik 3

15

Cvičební pozice:

vsedě na patách, možno cvičit i vsedě na židli, záda jsou rovná, hlava je v prodloužení trupu

Provedení cviku:

Dejte paži před hrudník a druhou rukou ji mírně zatlačte směrem k hrudníku, v této poloze setrvejte 10 až 20 s.

Cvik 4

16

Cvičební pozice:

V sedě na patách

Provedení cviku:

S loktem ohnutým o devadesát stupňů pozvedněte paži co nejvýše a snažte se dát předloktí za hlavu. Protažení lze zesílit mírným tlakem opačné ruky do místa těsně nad loktem protahované končetiny

Cvik 5

17

Cvičební pozice:

Ve stoje, nejlépe mezi dveřmi.

Provedení cviku:

Opřete se oběma předloktími o dveřní rám a protlačujte tělo přes roztažené paže, současně s tím otevírejte hrudník a ramena

Cvik 6

18

Cvičební pozice:

V sedě na patách

Provedení cviku:

Vzpažte a ukloňte se protahovanou horní končetinu chyťte za předloktí a protahujte do mírného úklonu, vytrvejte 10-20 s.

Cvik 7

3

Cvičební pozice:

jednou rukou se držíme za hlavu a pomáháme ohnutí krční páteře do úklonu, vsedě na židli, záda jsou rovná, hlava je v prodloužení trupu, díváme se rovně před sebe, ramena uvolnit

Provedení cviku:

s výdechem od shora dolů obloukovitě ukloníme hlavu k jednomu rameni, pohyb je prováděn pouze v krční a horní hrudní páteři, bederní páteř a ramena jsou ve výchozím postavení, v této pozici výdrž, pravidelně dýcháme nosem, 6x nádech výdech, při sedmém nádechu pomalu narovnáme páteř do výchozí polohy, několikrát nadechneme, zkorigujeme polohu a celý cvik opakujeme 4 – 6 x.

Cvik 8

20

Cvičební pozice:

v tureckém sedu, vsedě na židli, záda rovná, hlava je v prodloužení trupu, ramena dolů.

Provedení cviku:

Otočte hlavu i obličej, aby brada směrovala ke klíční kosti a s výdechem lehce protáhněte. V této pozici setrvejte 10 až 20 s.