Cvik 1

19

Pozice:

vsedě na patách, možno cvičit i vsedě na židli, záda jsou rovná, hlava je v prodloužení trupu, ramena a paže uvolnit

Provedení cviku:

Ukloňte hlavu směrem od procvičované ruky, ucho směřuje k rameni, za zády si uchopte zápěstí a táhněte k opačné straně. Vydržet 10 až 20 s.

Cvik 2

6

Cvičební pozice:

vsedě na židli, na zemi, záda jsou rovná

Provedení cviku:

Ukloňte hlavu, tak aby ucho směrovalo k rameni, pak zlehka svěste hlavu, brada by měla směrovat k hrudi. Setrvejte v této poloze 10 až 20 s.

Cvik 3

2

Cvičební pozice:

vsedě na patách, možno cvičit i vsedě na židli

Provedení cviku:

Svěste hlavu tak aby brada směrovala kolmo k hrudníku, v této poloze setrvejte 10 až 20 s. k protažení postačí tíha hlavy. Můžete použít také ruce, mírným tlakem protáhněte. Chcete-li dosáhnout úplného uvolnění, cvičení několikrát v průběhu opakujte.

Cvik 4

3

Cvičební pozice:

jednou rukou se držíme za hlavu a pomáháme ohnutí krční páteře do úklonu, vsedě na židli, záda jsou rovná, hlava je v prodloužení trupu, díváme se rovně před sebe, ramena uvolnit

Provedení cviku:

s výdechem od shora dolů obloukovitě ukloníme hlavu k jednomu rameni, pohyb je prováděn pouze v krční a horní hrudní páteři, bederní páteř a ramena jsou ve výchozím postavení, v této pozici výdrž, pravidelně dýcháme nosem, 6x nádech výdech, při sedmém nádechu pomalu narovnáme páteř do výchozí polohy, několikrát nadechneme, zkorigujeme polohu a celý cvik opakujeme 4 – 6 x.

Cvik 5

20

Cvičební pozice:

v tureckém sedu, vsedě na židli, záda rovná, hlava je v prodloužení trupu, ramena dolů.

Provedení cviku:

Otočte hlavu i obličej, aby brada směrovala ke klíční kosti a s výdechem lehce protáhněte. V této pozici setrvejte 10 až 20 s.