RA-SHEEBA

Cesta ke

světlu

Energie RA-SHEEBA je velmi silnou zemskou i kosmickou „sexuální“ energií. Je mnohem silnější než energie reiki. Je velmi obtížné ji popsat, musí se prostě prožít.

Jedná se o zasvěcení boha Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců. Po zasvěcení se Vaše auza změní na zlatou, křišťálovou a světle zelenou, zvýší se vibrace ve Vašem fyzickém i éterických tělech, změní se DNA a zvýší se spirituální schopnosti.

Původ Ra-Sheeby naleznete v tajném Egyptě, kdy měli přístup k této energii jen Strážci. Jediný kdo měl sílu zasvěcovat, byl Faraon. Ten poměrně mladý zemřel a již nestačil předat strážcům Ra-Sheeby rituál zasvěcení. Jak strážci postupně umírali, zmizela i možnost uchovat tuto energii pro další generace.

V současné době vibrace naší planety vzrostly natolik, že jsme připraveni přijmout potřebný vibrační stupeň, který nám opět umožní tuto silnou energii používat.

Kdo může být zasvěcen do Ra-Sheeby

Zasvěcen může být ten, jehož vibrační úroveň dosáhla potřebné úrovně.

Jak poznáte, že jste připraveni? Budete rezonovat s myšlenou a vibracemi Ra-Sheeby, budete po této energii toužit, jako by jste ji znali. V současné době jsou to strážci, kteří se vrátili a chtějí znovu strážit tuto energii.

Zasvěcení do Ra-Sheeby

Zasvěcení je rozděleno do 3 stupňů, délka trvání každého stupně je cca 3 hodiny.

1. stupeň Ra-Sheeby

Zvýší vaše vibrace, otevře vás vyšším úrovním vědomí a zvýší světlo ve vašem těle a DNA. Energetické pole vám bude více zářit křišťálovým světlem a tím bude pozitivně působit na vás i vaše okolí. Obdržíte symboly 1. stupně a výklad k technice léčení touto energií.

2. stupeň Ra-Sheeby

Znovu se zvýší světlo ve vašem těle, bude zesílena vaše intuice a léčitelské schopnosti, budete cítit více radosti, lásky a štěstí. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry Ra-Sheeba, techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup, bude vám předán rituál očisty a techniky zasvěcení. Obdržíte symbol pro spojení s vašimi dračími průvodci a průvodci Ra-Sheeby.

Mistr Ra-Sheeby je poté schopen usnadnit léčení fyzického těla, čaker, energetického pole a lidské psychiky. Dále aktivuje naši božskou sexualitu přes spojení našich ženských a mužských aspektů.

Zasvěcení boha Slunce

Je to volné pokračování Ra-Sheeby. Dojde k aktivaci božího světla, skutečné změny DNA, další zvýšení vibrací a světla ve všech tělech. Obdržíte další symboly, které jsou určeny pouze pro váš osobní růst.

Zasvěcení provádím také na dálku.

Součástí jsou studijní materiály a certifikát.