Cvik 1

chodidla_1

Cvičební pozice:

Vestoje na stoličce, nebo na hraně schodu

Provedení cviku:

Ve stoji opřete přední část chodidla o schod, či stoličku a patu spusťte pod úroveň schodu. Koleno nekrčte, jinak se řádně neprotáhnete. Vydržte 20 – 40 s.

Cvik 2

chodidla_2

Cvičební pozice:

Ve stoje.

Provedení cviku:

Protahovanou končetinu vysuňte dozadu asi o 50 cm. Prsty obou chodidel směřují dopředu. Pak pokrčte přední koleno, zatímco zadní nechte narovnanou. Pata by měla nejlépe zůstat na zemi. Váha je na přední noze. Setrvejte v této pozici 20 – 30 s. Pak opakujte na druhou nohu

 Cvik 3

chodidla_3

Cvičební pozice:

vestoje

Provedení cviku:

Propněte co nejvíce špičku chodidla, pak ji překřižte přes opačnou nohu. Pata směruje ke stropu. Kolenem propnuté končetiny zatlačte do podkolení jamky protahované končetiny. Setrvejte v protažení 20 – 30 s.

Cvik 4

chodidla_4

Cvičební pozice:

vsedě

Provedení cviku:

Nohy natáhněte před sebe. Přehoďte si přes horní část chodidla ručník a přitáhněte nohu k sobě. Více přitáhněte malíkovou stranu a protáhněte chodidlo. Setrvejte 15 – 20 s.

To stejné vyzkoušejte s přitažením strany palce k sobě.

Cvik 5

stehna_5

Cvičební pozice:

Vsedě s nataženou nohou

Provedení cviku:

Koleno nechte propnuté a rukou se chyťte za chodidlo. Poté přitáhněte prsty i kotník k sobě. Setrvejte v protažení 20 – 30 s.