Cvik 1

trup_6

Cvičební pozice:

vleže.

Provedení cviku:

Jednu nohu pokrčte a přitáhněte ji v protilehlému rameni. Vydržte 6 – 10 s. A vyměňte nohy.

Cvik 2

stehna_2

Cvičební pozice:

Protahovaná končetina zůstává na zemi

Provedení cviku:

Překřižte nohy, aby protahovaná končetina zůstala na zemi, vzadu. Pokrčte končetinu vpředu a zadní končetinu vysuňte směrem od těla, jako byste se chtěli natáhnout do dálky. Setrvejte 15 – 20 s.

Cvik 3

stehna_3

Pozice:

Vsedě na židli

Provedení cviku:

Posaďte se na okraj židle, nohu na straně ošetřovaného svalu pokrčte v koleni, uchopte ji a přitáhněte k hýždím. Setrvejte 15 – 20 s. pokud chcete dosáhnout plného uvolnění, tento cvik několikrát denně opakujte.

Cvik 4

stehna_4

Cvičební pozice:

Ve stoje se stoličkou

Provedení cviku:

Protahovanou nohu dejte na stoličku, nebo schod cca 20 cm vysokou a protahujte zadní stranu stehen. Setrvejte v této pozici 20 – 30 s. Pak opakujte na druhou nohu. Dávejte pozor, aby stehno směrovalo dopředu rovně, nikoliv do strany. Můžete se i mírně předklonit pro větší protažení.

Cvik 5

stehna_5

Cvičební pozice:

Vsedě s nataženou nohou

Provedení cviku:

Koleno nechte propnuté a rukou se chyťte za chodidlo. Poté přitáhněte prsty i kotník k sobě. Setrvejte v protažení 20 – 30 s.