KI-MANNA

Ki Manna je jedinečný systém, který není jako žádný jiný. Vytvořila ho Leonie Faye. Je určen každému, kdo již našel sám sebe. Prohlubuje čištění a zesiluje energie, se kterými již člověk pracuje. Ki Manna je cesta sebepoznání a odpoutání se od starých přesvědčení a vzorů chování, která jsou blokující. Pomáhá posunout ducha do vyšších sfér chápání skrze tvrdou práci na sobě. Ki Manna poodhaluje roušku iluze a pomáhá člověku žít realitu takovou jaká je.

Pokud jsi dosáhl/a na své cestě až k energiím Ki Manna, opustil/a jsi již mnoho vzorců myšlení a vyrostl/a jsi v Duchu. Jsi nyní připraven/a odstranit závoj a žít v pravdě. Ki Manna obsahuje vše o Já a síle, kterou máš jako bytost Světla. Jsi Mistrem. Zvládl/a jsi tuto úroveň a nyní jsi připraven/a akceptovat svou osobní sílu, která v tobě je.

Také je možné, vyhledat roztroušené části duše, které byly ztraceny, vrátit je zpět a pomoci je zcela vyléčit. Ki Manna má tuto sílu a schopnost dotknout se nejen osoby, které je poskytováno léčení, nýbrž také každé osoby nebo každé věci, která je s tím spojena. Ano, může léčit atomární působení a kontrolu skupinového vědomí.

Aktivuje také jiné velmi silné léčebné modality a všechny se sjednotí. Vyšle to signál nahoru po tvé páteři. Symbol, který je používán k zavolání síly Ki Manna, je jako tato věčná, stále existující a různobarevná květina. Rozšiřuje se ven, když byla aktivována a vysílá spoustu čisté lásky vesmíru.

Tato energie je potom vedena zpět k tobě a stává se tvou osobní léčebnou energií, aby učinila to, co s ní chceš učinit ty. Dotekem Ki Manny pracuješ na těle jemnou masáží. Uvolňuje a zbavuje stresu. Je to velmi silná dotyková terapie, kterou je doporučováno provádět mnohokrát během léčebné práce s klientem.

Kdo může být zasvěcen do Ki-Manny

Zasvěcen může být ten, jehož vibrační úroveň dosáhla potřebné úrovně.

Doporučuji alespoň mistrovský stupeň Reiki.