Mentální hygiena

Emocionální

čistota

Péče o sebe často končí fyzickou očistou,
pro naše zdraví je však důležitá i péče o nezpracované emoce a duši.

Nevíte, jak pomoci sami sobě. A postupně se propadáte hlouběji do strachu a bolesti. Smyčky potíží se stále utahují a je těžké z nich udělat krok ven. Často také nevíte, jak pomoci svým dětem od chronických potíží.

Proto jsem pro Vás připravila seminář, kde Vás naučím, jak jednoduše udělat sám sobě mentální a emocionální harmonizaci, pro úlevu jak Vašeho těla, tak i duše.
Naučíte, jak jednoduše odstranit fyzické i duševní problémy a to jak chronické, tak akutní. Jen za pomoci vaší mysli.

Naučíte se naslouchat svému nitru a začnou se dít zázraky.

23. 3. 2019 13:00 – 19:00

Důvody pro dodržování duševního zdraví:

psychosomatika – tělo a psychika jsou neoddělitelné části. Narušená psychika se projevují na těle. Stres je spojen s výskytem infarktu, žaludečních vředů, migrén, kožních nemocí, ad.

sociální vztahy – psychicky nevyrovnaný člověk je v nepohodě, je agresivní, nezájímá se o okolní svět, izoluje se.

pracovní výkon – špatná soustředěnost, roztěkanost, únava, ad.

sebepojetí – jak sami sebe vnímáme, vztah k sobě

Cena: 900 Kč

Místo: Pařížská 14, Ústí nad Labem, 2. patro

Přihlášky posílejte na komestikova@seznam.cz