Stejně jako jsme se naučili analyzovat problémy, předvídat rizika a řešit konflikty, se můžeme naučit pozitivní způsob myšlení. Je vědecky dokázáno, že se necháváme ovlivňovat vzorci myšlení jiných lidí, rodiči, učiteli, přáteli, kolegy, a přijímáme je za své.

„Musíš všem ukázat, že jsi nejlepší!“ V nás vzbuzuje pocit, že musíme být ti nejlepší, že nemůžeme dělat chyby. To v nás vzbuzuje pocit tlaku.

„Nezlob, jinak tě nebudeme mít rádi!“ V nás vzbuzuje úzkost, stres a nespokojenost z nenaplněných očekávání.

Naštěstí je v našich silách se od těchto vzorců osvobodit a zvolit jiný způsob myšlení. Mezi nejdůležitější patří:

1. Optimismus

Naučit se optimismu, je možné. Základní strategií je, najít na všem něco pozitivního. Zaměřit svou pozornost na činnosti, které povedou ke zlepšení životní situace. Nedělat unáhlené závěry. Pro lepší uvědomění pozitivních zkušeností, je na začátku dobré si o nich vést záznam. Jelikož na začátku není člověk zvyklí si uvědomovat, natož pamatovat dobré zkušenosti. Až v tom budete dobří, záznamník můžete odložit. Nebude již třeba.

K čemu je optimismus dobrý?

Optimisté obecně lépe zvládají náročnější životní situace, prožívají méně stresu a depresí než pesimisté. Dokáží se z nepříjemných zkušeností poučit. Jsou vytrvalí.

2. Naděje

Zvolte si dosažitelný cíl, zvažte cesty, kterými ho lze dosáhnout a pak udržujte svou motivaci a snahu. Takže pokud je k vašemu cíli třeba dostudovat, udržujte si motivaci k úspěšnému dokončení studia.

3. Zaměření pozornosti na pozitivní zážitky

Negativní myšlenky nepřiživujte a nepozorujte je příliš. Slouží vám přeci k tomu, abyste se poučili, ne zastavili. Svou pozornost zaměřte na pozitivní zkušenosti. Buďte za ně vděční.

4. Meditace

Meditace vedou k rozvinutí pozitivního naladění, podporují dobrý výkon a zlepšují mezilidské vztahy. Vědecké studie dokazují, že meditace má příznivý vliv nejen na lidské zdraví, ale také psychiku. Lidé jsou schopni většího sebe přijetí, jsou bdělejší, vnímavější, vnímají svůj život smysluplněji, mají kvalitnější vztahy.

Každý lék, může při nevhodném dávkování ublížit. Proto všeho s mírou. Pozor na povrchní optimismus a přehnanou pozitivitu přes moc. Může mít opačný efekt. Někdy je dobré ze sebe strach a úzkost dostat, vypovídat se, vyplakat se a pak vymyslet co dál. Aplikovat tak předchozí rady.

 Mějte se krásně.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikde zveřejněna. Povinná pole jsou označená *