Celý život se vzděláváte a máte pocit, že o sobě a životě stále nevíte vše. Že existuje něco co Vás přesahuje. Já také. Spojila jsem tedy své znalosti a vědění, abych Vám pomohla rozšířit Vaše obzory. A naučila Vás vnímat sám/a sebe, mít dostatek energie a užívat si svůj život.

Přemýšleli jste někdy nad tím, zda existuje něco víc, než vidíte pouhým okem? Pozorujete se někdy, jako by jste ani nebyli ve svém těle?

Máte pocit, že existuje něco víc? Nebo jen nejste šťastní, i když máte v životě vše, co jste si přáli? Proč tedy štěstí nepřichází?

Prošla jsem si v životě určitým vývojem, ve chvílích kdy jsem byla na úplném dně, jsem se chvilku topila a pak v sobě našla obrovskou touhu toto změnit. Životními „náhodami“ jsem se dostala až do dobu, kdy jsem v sobě objevila to, na co jsem jen na nějakou dobu zapomněla. A to vše co jsem za několik let objevila vás také na svých seminářích naučím. Předám vám vše co doposud znám, včetně svých zkušeností.

Vaše rezervace na seminář či meditaci bude závazná po zaplacení částky na účet 670100-2201814739/6210 (mBank). Prosím přečtěte si mé obchodní podmínky zde

Semináře se konají v Ústí nad Labem, místo je před konáním kurzu upřesněno dle počtu účastníků.
Objednávejte se na +420 777 158 304, nebo e-mailem komestikova@seznam.cz

Vše o Reiki a léčivých energiích

 Reiki je dar v podobě léčivé energie. Reiki je léčivá vibrace, která prochází hmotou skrze čas a prostor. Co to znamená?

Představte si, že ve vašem enregetickém poli, neboli auře je uloženo vše co jste již prožili, co prožíváte, ale také to, co teprve prožijete. Energie reiki tedy vibračně napravuje disharmonie a přivádí vše s čím přijde do kontaktu do rovnováhy. Pro každého dle mého názoru je rovnováha a harmonie soubor úplně jiných skutečností. Reiki tedy funguje v souladu i s těmito zákonitostmi. Tedy pro nejvyšší dobro každého individuálně 😉

Vnímám Reiki tedy jako dar, který má možnost získat a naučit se každý z vás. Jsem moc vděčná, že jsem byla před lety do Reiki zasvěcena a mohu tuto krásnou energii šířit dál do světa 🙂

Co přineslo Reiki a energie do mého života?

Rozdíl mi vždy dochází, až když jsem v kontaktu s jinými lidmi. To, že jsem jiná, již totiž beru jako naprosto samozřejmé. O svém novém já píši v příspěvku Jsem už jiná nová, jak se vypořádávám s negacemi kolem v příspěvku Jak se zbavuji strachu.

Můj život se změnil:

– mám se ráda,
– mám ráda svůj život, mého partnera, práci, rodiče, přátele, klienty, místo kde žiji,
– jsem k sobě upřímná,
– snažím se své problémy vyřešit, ne jen řešit,
– jsem vděčná, že užívám svých schopností a vytvářím kolem sebe radost, hojnost a zdraví,
– uvědomuji si své fyzické tělo i energetické pole,
– užívám si života plnými doušky.

Co je Reiki

Je léčivá energie naplněná láskou. Stejně tak jako láskyplný dotek milovaného člověka. Vše kolem nás, každý předmět, či zážitek má určitou vibraci, tato vibrace má určitý energetický náboj.

Existuje mnoho druhů energií, každá má své specifické vlastnosti a vibrace. Vybírejte si energie, které s Vámi dobře rezonují, které přitahují vaši pozornost, jejich název by měl pro vás být jako magnet.
Vždy když cítím, že mě nějaké z energií i cokoliv v životě přitahuje, vyvolává ve mně zvědavost, tak vím, že přesně to potřebuji vědět a naučit se. Tak vypadá intuice a ta nás vede v životě správným směrem. Naslouchejte jí tedy 😉

Účinky Reiki:

99 % klientů mi po ošetření energií Reiki, či zasvěcení píše, že klidně celou noc spí. Beru to již jako samozřejmé, ale zjistila jsem, že mnoho lidí má přerušovaný a neklidný spánek. Spánek je velmi důležitý, aby naše buňky regenerovali a doplnili jsme životní energii na nadcházející den.
Reiki zklidňuje naší mysl.
Dalším velmi důležitým pozitivním důsledkem je dostatek vitální životní energie a chuti do života. Často mě navštěvují lidé, kteří mají vše, ale štěstí necítí. Nemají dostatek energie.
Reiki dodává životní energii.
Když máme dostatek životní energie, buňky mají prostor se regenerovat.
Reiki zkracuje délku onemocnění.
Nemoce většinou vznikají z nezpracovaných emocí. Energie umí transformovat negativní prožitky v pozitivní. To se většinou děje skrze naše uvědomění, samotné uvědomění, že dělám něco proti sobě, vede k tomu, že to přestávám dělat. Zjišťuji, že po ošetření energiemi, si lidé lépe uvědomují, kde mají problém a co mají nezpracováno. Emoce tvoří v energetickém poli, hutné chomáče, které blokují orgány a ty začínají hlásit na fyzické úrovni, že je problém.
Docházíme k sebeuvědomění.

Jak si správně vybrat svého mistra Reiki:

Mistrů Reiki jsou v naší republice dnes jiř stovky.

Při výběru je důležité poslechnotut svou intuici, ten mistr, který Vám je sympatický a cítíte, že k němu máte blízko, za ním se vydejte. Jistě si vyberete správně 😉

Jaký je vhodný časový odstup mezi jednotlivými zasvěceními do Reiki

Před desítkami let, bylo reiki předáváno z mistra na žáka během celého jeho života. Před smrtí si mistr vybral svého nástupce, kterému předal mistrovský stupeň reiki. Jak čas plynul, doba mezi zasvěceními se zkracovala až do dnešního dne. Kdy čas má již jiné hodnoty, než před několika desítkami let. Významně se urychluje, také vibrace se zvyšují.

Jelikož je reiki vibrací, jsou také důležité vibrace žáků a Země. Jelikož tyto vibrace stále rostou, je v dnešní době možné provést zasvěcení v krátkém rozestupu. Na nic neexistují pravidla, pokud cítíte potřebu zasvěcení klidně pří stupňů během tří dnů, tak je to možné. Pokud vaše vědomí a připravenost toto neumožňuje, pak pro vás tato rychlost není vhodná.

S jakými problémy za mnou lidé chodí?

S problémy psychickými, týkající se všech oblastí vztahů, rodiny, práce, vzdělání, financí.
Nemocí fyzického těla od alergií, až po onkologická onemocnění.

Škodí Reiki?

Stejné jako by jste si položili otázku „Škodí lidem láska?“
Odpovězte si prosím každý sám … 😉

Rozdělení Reiki do stupňů

Proč je Reiki rozděleno do stupňů. Je to jako ve škole, abych mohla začít pořítat integrály, potřebuji znát základy matematiky.
V prvním stupni se naučíte základy o proudění energie tělem a prostorem, základy o Reiki.
Ve druhém stupni se naučíte léčivé symboly, energetické pole člověka a jeho schopnost ukládat informace. Naučíte se léčit zátěže z minulosti, současnosti i budoucnosti
Ve třetím stupni se naučíte pokročilé způsoby léčení, magické operace, co je inkarnace a jaký má na nás vliv
Ve čtvrtém stupni se naučíte vést seminář Reiki, základy psychologie, jak vyčistit seminář, studenty a jak ošetřit sebe při samotném zasvěcení, rituál zasvěcení.

Emoce jako zdroj nemocí

Věřím, že všechny nemoce v těle vznikají na základě našich myšlenek a přesvědčení. Každá buňka reaguje na naše myšlenky, díky tomu se také přetváří naše energetické pole.
Nemoce = nezpracované emoce.

Některé problémy Emoční zdroj problému
Artritida Vzor odsouzení vlastního já a jiných, perfekcionismus
Astma Potlačená láska, komplex pocitů viny, komplex méněcennosti.
Bolesti hlavy Popírání sebe sama.
Kolena Nepružnost, neschopnost se poklonit, pýcha, ego, tvrdohlavost, strach ze změny.
Krk Problém s pružností.
Migrény Zlost a perfekcionismus, frustrace.
Nadváha Potřeba ochrany, nejistota.
Otoky Stagnace myšlení, potlačené slzy, pocity uzavření v pasti.
Rakovina Hluboká zlost, nedůvěra, sebelítost, beznaděj, bezmocnost.
Vředy Strach, nebýt dost dobrý, nedostatek sebeocenění.

Principy Reiki

Právě dnes budu vděčný za všechna požehnání.
Právě dnes si nebudu dělat starosti.
Právě dnes se nebudu rozčilovat.
Právě dnes budu pracovat poctivě.
Právě dnes budu milý ke svým sousedům a ke všemu živému.

Reiki a jeho účinky na dálku

Díky tomu, že Reiki může působit na energetické pole lidí, zvířat, rostlin, i ostatních a jelikož naše energetická pole jsou rozprostřena mimo čas i prostor, je možné ošetření provádět také na dálku. Probíhá úplně stejně, jako by člověk seděl vedle mne.

Zasvěcení do Reiki

Reiki se předává adeptovi mistrem Reiki během tzv. zasvěcení (iniciace). Mistr zasvěcuje jednotlivé čakry tak, aby byly schopny přijímat a předávat energii Reiki.
Mnozí pociťují ihned zvýšení intuice a větší chuť do života. Můžete prožít očistný proces na úrovni emocionální, mentální i fyzické. Podporujte tyto změny, jelikož přispívají k vašemu rozvoji ve všech oblastech života.

Věda za Reiki

Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana během osmdesátých let dvacátého století zkoumala co se děje, když lidé praktikují terapie jako je Reiki. Zjistili, že nejenom křivka mozkových vln předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, charakteristické pro hlubokou relaxaci a meditaci, ale že jejich puls se sjednotil s magnetickým polem Země, známým jako Schumanova resonance. Během těchto momentů je bio magnetické pole předávajícího rukou nejméně 1000 krát větší než za normálních okolností a není to příčinou žádných přirozených pochodů v těle.

Toni Bunnell (1997) je přesvědčen o tom, že propojení energetických polí předávajícího a země předávajícímu umožňuje čerpat energii z „nekonečného energetického zdroje“, nebo „univerzálního pole“ skrze Schumanovu Resonanci.

Zimmerman (1990) v USA a Seto (1992) v Japonsku dále prozkoumává obrovskou pulsaci bio magnetického pole, které je patrné v rukou předávajícího při jejich práci. Zjistil, že pulsy jsou ve stejných frekvencích jako mozkové vlny a pohybují se nahoru a dolů od 0,3 – 30 Hz soustřeďující se hlavně v 7 a 8 Hz – stav alfa.

Nezávislý lékařský výzkum ukázal, že tento rozsah frekvencí stimuluje léčení v těle se specifickými frekvencemi, které jsou vhodné pro různé tkáně. Například 2 Hz podporují regeneraci nervů, 7 Hz růst kostí, 10 Hz napravování vaziva a šlach a 15 Hz shluky červených podkožních žilek. Fyzioterapeutické vybavení, které je založeno na těchto principech bylo navrhnuto tak, aby pomohlo s regenerací jemných tkání, a ultrazvuková technologie je běžně používána na ucpané artérie a na odstranění ledvinových kamenů. Také je mnoho let známo, že přiložením elektrického prstence kolem fraktury, která se nehojí, se stimuluje růst a vyhojení kostí.

Becker vysvětluje že „mozkové vlny“ nejsou jenom omezeny na mozek, ale že cestují skrze celé tělo, opouzdření pojivé tkáně, která obklopuje všechny nervy. Během předávání Reiki tyto vlny začínají jako relativně slabé pulsy z thalamusu mozku předávajícího a nabírají na kumulační síle, jak proudí do periferních nervů v těle, včetně rukou.

Stejný efekt se zrcadlí v osobě přijímající Reiki a Becker je přesvědčen o tom, že toto je systém, více než jakýkoliv jiný, který reguluje napravování úrazů a systémovou harmonii. Toto vypichuje jednu z výjimečných vlastností Reiki (a podobných terapií), že oba, i předávající i přijímající reiki dostávají výhody terapie, což tyto terapie děla velmi efektivními.
Je zajímavé si všimnout, že Dr. Becker pracoval na svém výzkumu po celém světě jako na mnohokulturním výzkumu, a že vůbec nezáleželo na systému přesvědčení, zvycích, nebo v jakém postavení či opozici vůči sobě jednotlivé kultury byly, všichni měli stejné výsledky. Vlastnost, pro kterou popularita Reiki roste je, že nevnucuje dané systémy přesvědčení a tudíž může být používána lidmi s jakýmkoliv základem a vírou, nebo s žádným přesvědčením. Tato neutralita ji dělá naprosto vhodnou k použití v medicíně.

Reiki a energie, které je možné zasvětit přímo ode mne:

Usuiho Reiki
Komyo Kai Reiki
Ki-Manna
Dračí Reiki
Isis Seichim Reiki
RA-SHEEBA

Učení dělá mistra

Každý tedy potřebuje jinak dlouhou dobu k pochopení, co je vlastně reiki a jak ve skutečnosti funguje. Proto pokud na sobě někdo každý den duchovně pracuje (meditací, pobytem v přírodě, léčením, ad.) je jistě jeho vývoj a postup mnohem rychlejší než někoho, kdo se nechal před 10 lety zasvětit do reiki a nijak dál na sobě nepracuje. Mistrem a dobrým léčitelem se tedy nestanete ze dne na den, ale je třeba mnoho věcí pochopit a vyzkoušet. Pokud na sobě budete pracovat, postupně se Vám také bude zvyšovat Vaše intuice, které je pro práci léčitele nezbytná.

Pro koho je vhodné Reiki?

Úplně pro všechny, kteří se s myšlenou ztotožňují a cítí její přitažlivost.

Pokud máte zájem o konkrétní informace, které jste na mém webu nenašli, kontaktujte mě na e-mailu komestikova@seznam.cz

Přeji Vám, aby Vaše cesta, byla tou nejlepší pro Váš rozvoj 🙂

Mistr Pavlína Komeštíková