Škola Reiki

Mistr

Pavlína Komeštíková

Škola Reiki v Ústí nad Labem učí tradiční Reiki, obohacené o západní moderní náhled na tuto energii. Dle mého není nic černé nebo bílé a je třeba akceptovat jak východ tak západ, sever i jih. tak aby bylo vše v rovnováze.

Naučite se princip fungování všeho ve vesmíru a v sobě. Jedná se o životní filozofii, nikoliv pouze o léčivou energii. A to je důležité si uvědomit.

Reiki bylo v dobách dávno minulých prezentováno jako tajné učení mocných, jak si přivolat štěstí. Jednalo se samozřejmě o národy s rozvinutou kulturou, kdy se předávalo pouze vyvoleným, formou zasvěcení (iniciace) dále. I když tyto národy dnes již neexistují, přesto vždy zůstali ostrůvky vědění, kdy tito lidé, formou utajenou předávali své vědomosti z otce na syna dále.

Pokud se tak stalo, dochází k tomu, že když lidstvo dosáhne ve svém vývoji vibrační úrovně splňující předpoklad opětovného získání energie potřebné např. k léčení, k dalšímu duchovnímu růstu, či jiným formám všeobecného vzestupu civilizace, vždy se najde jedinec, který „channelingem“, či formou „duchovního zasvěcení“, nebo „mystického prožitku“ obdrží určitou energii Universa zpět a tato se velice rychle, zvláště pak v dnešní době rozšíří po celé zeměkouli.

Tato energie je stará tak, jak je staré lidstvo, je darem Universa (Makrokosmu), nedá se zneužít ani zahrnout do jakékoliv sekty ani náboženství (ty pomíjejí). Naše podvědomí (vlastní existence-Mikrokosmos) dohlíží na to, aby nedošlo k jakémukoliv zneužití při aplikaci Reiki. Nutí nás vlastně pochopit, co znamená pojem „pro dobro mé a dobro všech zúčastněných“. Pokud zasvěcenec nerespektuje význam této zásady, jeho vlastní Já (Mikrokosmos), zastaví tok energie. Proto je vlastně Reiki ve své prapodstatě zakódováno tak, že touto energií nelze ublížit. Zdroj této energie je nekonečný, nemůže se nikdy vyčerpat.

Systém léčení je tak jednoduchý, že se jej může naučit opravdu každý, bez jakýchkoli medicínských znalostí. Systém léčení spočívá v tom, že pokládáme klientovi ruce na tělo, nebo do jeho energetického pole (aury) a necháme tuto energii proudit přes naše ruce. Léčený, což reguluje jeho podvědomí, si vezme pouze tolik energie, kolik jeho tělo k léčení, či lépe k harmonizaci sebe léčebného procesu těla potřebuje. Proto je naprosto zbytečná obava z toho, že by se dalo Reiki předávkovat. Již po velice krátké aplikaci Reiki pochopí praktikant jak pocitově, tak i intuitivně celý systém léčení.

Tato metoda je tedy skutečně pro každého a určitě přijde doba, kdy již malé děti ve školách budou mít Reiki ve školních osnovách a kdy léčitelství obecně bude vyučováno kromě klasické medicíny, taktéž v našem zdravotnictví.

Slovo Reiki je vlastně složeninou dvou japonských výrazů, kdy slovo Rei by se dalo přeložit jako „vesmírná inteligence“, „či universální duchovní moudrost“ a Ki, které znamená „energie“. Z těchto dvou slov vznikne významově v mém pojetí spojení energie-Ki s moudrostí Universa-Rei (Makrokosmosu), kdy zasvěcením spojíme naše Já (Mikrokosmos) s (Makrokosmem) a energií Ki dohromady.

Reiki

 • je žitní fzlozofií
 • zkracuje rekonvalescenci nemocného
 • snižuje náklady potřebné k léčení
 • zmírňuje, či zcela eliminuje bolest
 • je vhodné jak k léčení fyzického těla, tak i psychiky
 • podporuje duchovní růst
 • prodlužuje život, zejména však jeho kvalitu
 • zlepšuje vitalitu, schopnost lépe se učit
 • zvyšuje intuici člověka
 • zlepšuje jak fyzickou kondici, tak i psychiku
 • odbourává a léčí bloky a traumata z minulosti

K tomu, aby jsme mohli s energií Reiki pracovat, potřebujeme být na tuto energii napojeni a to formou zasvěcení (iniciace). Celý systém je rozdělen do stupňů. Po zasvěcení je schopnost s Reiki pracovat trvalá, nezávisle na tom, zda žák tuto energii používá, či nikoliv. Určitě ale i zde platí zásada „cvičení dělá mistra“, což znamená, že čím více Reiki používáte, tím více získáváte ve všech směrech. Je to větší intenzita energie při práci, vlastní vyčištění všech svých těl, včetně spousty dalších báječných věcí, jak je popsáno výše.

Další energie